Kazania świętokrzyskie

Stefan Żeromski w „Snobizmie i postępie” tak pisał o tym zabytku polszczyzny: „Strzępek polskiej mowy, ujawniający się w Kazaniach Świętokrzyskich mowy czysto słowiańskiej jest tym cenniejszy, iż w tym samym właśnie okresie czasu, w wieku XIII-tym nadciągnął nad Polskę pierwszy zalew miast i miasteczek przez Niemców, a co za tym poszło, – nasycenie podmiejskiej i małomiejskiej mowy prostactwa, mnóstwem wyrazów niemieckich, technicznych, których  suma wyniosła kilka tysięcy”.

Kazania Świętokrzyskie
Aleksander Brückner – znalazca w Petersburgu czternastowiecznych pergaminowych pasków z zapisanymi na nich archaiczną polszczyzną kazaniami, rękopis – nazwany przez jego odkrywcę Kazaniami Świętokrzyskimi – na stałe zadomowił się w świadomości społecznej jako najstarszy zabytek języka, a dokument świetnych początków literackiej polszczyzny, a w szerszym wymiarze – jako cudownie odnaleziona w Rosji narodowa relikwia. Rękopis Kazań wzbudził zainteresowanie slawistycznego środowiska naukowego w kraju i za granicą*.
Aleksander Brückner nazwał odkryte szpargały pergaminowe Kazaniami Świętokrzyskimi, chociaż tylko jedno kazanie jest w całości oraz pięć urywków czy fragmentów, ponieważ owe paski znalazł w oprawie kodeksu pochodzącego z klasztoru na Świętym Krzyżu. Odkrycie miało miejsce w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu w 1890 roku. Obecnie zakonserwowane, złożone w całość, stanowią bezcenny zabytek, skarb, rękopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygnatura 8001). Jest to świadectwo początków literackiej polszczyzny.
Są to urywki zbioru kaznodziejskiego:
Na podstawie analizy języka naukowcy zgodnie przyjmuję, że oryginał kazań mógł powstać w końcu XIII lub na początku XIV wieku. Nie ma natomiast zgodności odnośnie miejsca powstania zbioru – przyjmuje się pochodzenie wielkopolskie albo mazowieckie. Ostatnio powstała sugestia północnomałopolska.
Treść kazań oczywiście jest teologiczna, kaznodzieja komentuje sens wymienionych uroczystości.
Na przykład w „Kazaniu na dzień św. Katarzyny” rozważał relacje między Bogiem a człowiekiem, stawia opozycję: świętość i grzeszność, a przy tej okazji kaznodzieja dokonał klasyfikacji grzeszników; w „Kazaniu na dzień Bożego Narodzenia” akcent położył na dogmacie Wcielenia Pańskiego; natomiast w „Kazaniu na dzień Trzech Króli” objaśniał temat Epifanii. Na podstawie analizy formy i treści kazań jawi się osobowość kaznodziei jako człowieka doskonale znającego nie tylko Stary i Nowy Testament, ale również aktualne zagadnienia teologiczne i filozoficzne. Operuje także ówczesną symboliką cyfr, wie również jak powinna wyglądać kompozycja takiego wykładu. Można nawet mówić o wysokim wyczuciu i poczuciu estetycznym.
* Izabela Winiarska-Górska,  Z dziejów badań nad Kazaniami Świętokrzyskimi. W: Kazania Świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze pod redakcją Pawła Stępnia, Warszawa 2009, s.13.
Profesor Stanisław Żak / Fot. Radio Kielce
autor opisu: prof. Stanisław Żak
Literaturoznawca, historyk, publicysta, społecznik. Na początku lat 80. prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. Od 1989 do 1993 senator I oraz II kadencji. Wieloletni wykładowca Akademii Świętokrzyskiej. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Maria Kuncewiczowa”, „Cudze chwalicie – swego nie znacie. Obecność regionu kieleckiego w kulturze narodowej”, „Witold Gombrowicz” (autobiografia, autokreacja, legenda), „Wdzięczność pamięci”.

W ramach projektu „Wielka literatura w cyfrowym świecie” Radio Kielce, w latach 2023-2025, nagra w formie audiobooków największe dzieła literackie, jakie powstały na terenie regionu świętokrzyskiego bądź zostały napisane przez autorów trwale związanych z ziemią kielecką.

Projekt Radia Kielce „Wielka literatura w cyfrowym świecie” zakłada stworzenie wyjątkowej i cennej biblioteki świętokrzyskiej. Nagrania realizowane będą w 2023, 2024 i 2025 roku. Jednym z pierwszych dzieł literackich, które zostały nagrane, są „Kazania świętokrzyskie”.
Publikowane na portalu wielkaliteratura.online książki do słuchania nagrywane są w studiu Radia Kielce, dzięki czemu ich jakość jest profesjonalna. Dostępne za darmo audiobooki czytają lubiani lektorzy, znani aktorzy i dziennikarze Radia Kielce, którzy swoim głosem doskonale potrafią oddać klimat książek wciągając odbiorcę w świat bohaterów i wydarzeń.
Zasoby portalu „Wielka literatura w cyfrowym świecie” zostały uzupełnione o dostępne nagrania z archiwum Radia Kielce.

radiokielce.pl

RADIO KIELCE PODCASTY

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00